Thursday, December 24, 2009

May your Days be Merry and Bright...

The Presents sit undisturbed under our tree for a
few more hours....
24 days have been checked off our December calender...

The Christmas Song

Chestnuts roasting on an open fire,
Jack Frost nipping on your nose,
Yuletide carols being sung by a choir,
And folks dressed up like Eskimos.

Everybody knows a turkey and some mistletoe,
Help to make the season bright.
Tiny tots with their eyes all aglow,
Will find it hard to sleep tonight.


They know that Santa's on his way;
He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh.
And every mother's child is going to spy,
To see if reindeer really know how to fly.

And so I'm offering this simple phrase,
To kids from one to ninety-two,
Although its been said many times, many ways,
A very Merry Christmas to you
This little JOYful message is my absolute favorite holiday message I've ever seen!
So simple, but the words just tug at me and make me smile.
I bought it at Target and love, love it!

A joyful heart is the BEST gift,

so reach for it,
grab tightly
and hang on to JOY.Image courtesy of Google image search

Happy Christmas.

17 comments:

Beth@The Stories of A to Z said...

Merry Christmas!

Sylvia (at) Lily's Pad and Petals said...

Merry Christmas and many blessings!

Michelle @ Delicate Construction said...

Merry Christmas to you as well!

laterg8r said...

love that joyful snowman :D

merry christmas to you and yours :D

Teresa @ Grammy Girlfriend said...

You are a winner

Send me your info to
annah99@aol.com

Teresa
http://grammyababychangeseverything.blogspot.com

Nancy at EmbroideryIt.com said...

Merry Christmas to you and your family!
Blessings,
Nancy

Linda@Coastal Charm said...

Lisa,
Merry Christmas to you and your family...have a wonderful time making some AWESOME memories!

Blessings,
Linda

Lisa @ Fern Creek Cottage said...

Hi Lisa.
I hope you and your family have a wonderful and blessed Christmas!!!

Lori said...

Have a Merry Christmas!

Judy@cutest-little-things.blogspot.com said...

Merry Christmas, Lisa! I hope you and your family had a wonderful Christmas!

Jenny said...

Hi Lisa! Hope your holidays continue to be lovely. I am starting the ramp up for the party! Oh boy!

Free Art Printables said...

I hope you had a wonderful holiday!!!!

The Quintessential Magpie said...

Hope it was wonderful, Lisa! I'm still recuperating from overload. LOL! It was fun, but I'm tired and on a blog break as a consequence.

XO,

Sheila :-)

caveman said...

I laugh every time I see those two little snowmen! I'll look forward seeing them again next year.

Unknown said...

Perfect way to have more information about this good topic
thesis topics

Unknown said...

You have a wonderful blog, I missed my mother in Chicago. I hope this coming Christmas we will be together.
Striker Hip Replacement Recall

Unknown said...- Với tu vi hiện tại của ta, đánh một trận với nàng, nếu không vận dụng thiên kiếp lực của Cấm Phiên thì không thể có phần thắng. Sinh tử ý cảnh của ta rất khó làm dao động được vô tình ý cảnh sắp đạt đến đại thành của cô ta. Nhưng nếu ta đạt đến Hoá Thần trung kỳ, khi đó sử dụng sinh tử ý cảnh nhất định có thể ảnh hưởng đến cô ta. Dù không vận dụng thiên kiếp lực cũng nắm chắc bảy thành có thể đánh bại cô ra.
mu private cho thuê nhà trọ nhạc sàn cực mạnh tư vấn pháp luật qua điện thoại công ty luật tổng đài tư vấn pháp luật dịch vụ thành lập công ty
Sinh tử ý cảnh của Vương Lâm chính là phát triển từ thiên đạo luân hồi mà ra. Chỉ có điều lấy tu vi Hoá Thần sơ kỳ bây giờ của hắn không thể đem biến hoá của sinh tử hoàn toàn phát huy ra được, dù sao hắn cũng chỉ mới lĩnh ngộ ra thiên đạo mà thôi.

Chỉ khi nào đạt đến Hoá Thần trung kỳ, sinh tử ý cảnh mới được đề thăng lên một cấp bậc cao hơn. Bằng vào uy lực của ý cảnh này chắc chắn có thể đối kháng lại được vô tình ý cảnh của cô ta.

- Trước mắt không biết cô ta đã đạt đến độ tách rời ý cảnh khỏi pháp quyết hay chưa?! Tuy nhiên, với đạo tâm không vững như thế của nàng thì còn chưa đạt đến cảnh giới đó. So sánh ra, bản thân mình còn tiến nhanh hơn một bước!